Medlemsmøte 16. mars 2017

Publisert av Gunnar Holten den 27.03.17. Oppdatert 05.04.17.
Hele 17 personer møtte på medlemsmøtet i mars, 15 medlemmer og to som ville se på forholdene. Det lover godt for framtida.
Møtet startet med at Arnfinn Malmedal, på vegne av turkomitèen, orienterte om spørreundersøkelsen om ønskede reisemål denne sesongen og hvor de fleste ønsket å ta turen til. Smøla, Bjørnsund og Runde var utfluktene som fikk størst oppslutning. Til Runde er det nå 9 som har meldt seg. Komitèen setter opp forslag til når de forskjellige turene kommer til å finne sted og sender ut ny orientering om det.
Neste temaet var som vanlig Temakonkurransen.
Jon orienterte om konkurransene, bl. a om filstørrelse, og han oppfordret til at flere burde delta. Det blir sendt ut påminning om frist for innlevering. Bildene fra temakonkurransen er med i konkurransen om årets bilde og årets fotograf. Til tema:" kontrast" var det 8 som hadde levert, til sammen 31 bilder. 1/3 av bildene fikk vurderingen antatt. De 5 bildene som fikk flest poeng, fikk denne nummereringen, og fotografene var: 1. Sylwia, 2. Gunnar, 3. Graham, 4. Eva, 5. Sylwia.
Etter det delte lederen ut diplom til Eva for antatt bilde i NSFFs jubileumskonkurranse.
På møtet ble det til slutt vedtatt at neste måneds møte blir en tur ut med fotoutstyr, godt humør og noe å bite i. Turen går til Nåsvatnet på Eide og vi møtes ved Bålhuset ved Frodebanen.
Helt til slutt hadde vi som vanlig avstemming for å kåre måedens papirbilde med teme "Lys". Arnfinn Malmedal gikk av med seieren og fikk velge tema for neste måned og det blei "Is".

Kommentarer