Du kan bli medlem hos oss ved å trykke på Cyberporten ->

Medlemskontingenten for voksne: kr. 650,-
Medlemskontingenten for barn og ungdom: kr. 350,- (t.o.m. det året du fyller 24 år)